Leren-Leren maakt voor iedere leerling (én leraar) het verschil!

Anders Wijs Leren-Leren voor Basis- en Voortgezet Onderwijs, PABO’s, Docentenopleidingen en andere Educatieve instellingen.

Wil jij je kind met deze bewezen en succesvolle methode helpen om wel 16 keer beter te Leren-Leren? Wanneer hij of zij met een simpel kortdurend stappenplan geholpen kan worden om zichzelf beter te laten leren, hoe zou dat dan voor hem of haar voelen? Gaandeweg ontdekken wat zijn of haar beste leermanier is, omdat dat gewoon veel beter voor je kind werkt? Jouw kind leert van mij -als ervaren docent- in een kortdurend traject zijn eigen leerstijl ontdekken, het gaat zich zekerder voelen en krijgt grip op zijn eigen brein. Zo krijgt jouw kind weer zin in leren en is het weer gemotiveerd. Simpelweg omdat jouw kind op eigen wijze met zijn eigen talenten aan de slag kan.  Zou jouw kind dat dan in één dag (V.O.), of in acht middagen (Basisonderwijs) van mij willen leren? Dat is mogelijk via de Leren-Leren methode!

Enorm herkenbaar maar ook geïnspireerd las ik het boek van Jellie de Roos “Juf klapt uit de school!” Daar wilde ik nog meer van weten! Enthousiast kijkend op haar site kwam ik de training ‘Leren-leren’ tegen. Dat leek met net iets voor onze oudste zoon van 11 jaar. Wat zou het fijn zijn als hij ‘tools’ in handen krijgt waardoor hij beter met zijn dyslexie leert omgaan, maar ook beter ervaart waar zijn kracht en talenten liggen! Dat biedt de cursus leren-leren. Door Jellie heeft mijn zoon mogen inzien waar zijn talenten liggen en hoe hij kan omgaan met zijn dyslexie. Wat helpt hem en wat blokkeert. Dat stukje bewustwording is een belangrijke stap. Wat zou het fijn zijn als ‘Leren-Leren’ meer op school wordt toegepast Vooralsnog is dit voor hem een mooi proces geweest en we hopen dat hij dat blijft vasthouden!

Moeder en onderwijzeres Mariëlle Zaagman-Eikelboom

Of als je juist schoolleider, leerkracht of docent bent: wil je juist je leerlingen helpen met beter leren-leren, middels een wetenschappelijk bewezen en beproefd model? Ik leg het je -of je hele team- in een of twee dagdelen (afhankelijk van de behoefte) heel graag uit. Je leert dan niet alleen de wetenschappelijke achtergrond van deze methode kennen, maar ervaart tevens hoe je met simpele technieken je leerlingen veel effectiever kunt laten leren en kunt leren plannen. 

Jellie voor boek (60) portretfoto

Voor vrijblijvend advies of vragen over de Leren-Leren trajecten (zie: agenda) bel of mail me gerust

Anders Wijze groet,

Jellie de Roos

info@anders-wijs.nl
06 30 70 77 46

Leren-Leren? Welkom! Ik leer je hoe!

Voor leerlingen én teams in het basis-, voortgezet- en (voorbereidend) beroepsonderwijs:

Leerlingengroepen basis- of voortgezet- of beroepsonderwijs coach ik door ze te laten herinneren Anders Wijs te mogen zijn, in hun kracht te staan en ze te helpen Anders -op eigen wijze, passend bij hun intelligentie- te mogen leren. Met simpele technieken help ik ze om wel zestien keer beter te leren (onthouden) en beter te plannen. Een effectief en wetenschappelijk bewezen techniek waarbij kinderen ontdekken met een simpel stappenplan wat hun eigen leermanier is en hoe ze dit in de dagelijkse praktijk toe kunnen passen. Je kind of leerling:

-Voelt zich zekerder, gemotiveerder en beter in zijn vel

-Krijgt grip op zijn eigen brein en gebruikt zijn eigen talenten

-Ervaart wat zijn eigen leerstijl is

-Kan met unieke geheugentechnieken, en andere werkvormen blijvend leerstof onthouden

-Krijgt optimale aandacht want ik werk met kleine groepen.

 

Voor ouders:

Ouders begeleid ik om ze te helpen naar de kwaliteiten en positieve eigenschappen van kinderen te laten kijken en ze te laten zien hoe ze deze kunnen versterken. Tevens leer ik ze hun kinderen op een positieve, praktische wijze te helpen met leren-leren en beter te plannen. Ik bied wanneer nodig hulp in de communicatie naar school om deze lijn van leren en plannen positief door te trekken.

Voor leerkrachten, leraren, docenten en teams:

Leerkrachten, leraren en docenten vanuit het primair- en voortgezet- en beroepsonderwijs help ik graag met groepsworkshops van een dagdeel om hen te leren leerlingen praktisch te helpen met leren-leren en te leren plannen. Na een dagdeel heb je de theoretische achtergrond van dit wetenschappelijk beproefde model en weet je hoe je in simpele stappen en met speciale technieken je leerlingen de leerstof vele malen beter kunt laten onthouden.

Wil je dit graag op een leuke, ongedwongen manier (laten) ervaren? Vraag naar de mogelijkheden!

Gaat dit over jou? Je kind? Of je leerlingen? Of zou je hele team dit heel graag willen leren, zodat jullie álle leerlingen op school beter kunnen helpen te leren én te plannen. Dan lees of hoor ik graag iets van je. Ik geef je vrijblijvend advies over de vele mogelijkheden!

Klik op de agenda voor de data en de kosten voor de verschillende trajecten. Opgave en meer informatie aanvragen kan via info@anders-wijs.nl

Het Anders Wijs traject

Positieve educatie en integrale, brede talentontwikkeling voor scholen, besturen en educatieve instellingen.

In mijn boek ‘Juf klapt uit de school’ deel ik het nieuwe leren van Anders Wijs. Een holistisch onderwijsmodel waarin alle intelligenties van leerlingen én docenten een mooie plek krijgen binnen het lesrooster. Bovendien wordt er gewerkt met een nieuw begrip binnen de onderwijswereld: Positieve Educatie. Wanneer het Anders-Wijs traject in zijn geheel is voltooid, is er sprake van:

 • Een positieve en gezonde onderwijscultuur binnen de gehele schoolorganisatie.
 • Brede talentontwikkeling binnen de hele school, leerlingen én leerkrachten leren en werken vanuit hun kracht en talent.

Deze aanpak zorgt voor energie en motivatie op elk niveau en de kans op ziekteverzuim zal volgens deze wetenschappelijk onderbouwde methode wezenlijk worden verminderd.

Schoolteams

Schoolteams begeleid ik middels het integrale Anders Wijs traject, allereerst richt ik me daarbij op het leren kennen van eigen en elkaars talenten en kwaliteiten in het team. Immers: wanneer je Anders en Wijzer om wilt gaan met kinderen en hun talenten, zul je dat eerst zelf moeten kunnen toepassen. Het team leert in verschillende dagdelen de vijf gouden sleutels toe te passen van Positieve Educatie (volgens een wetenschappelijk beproefd model), waardoor de cultuur en het leer- en werkklimaat binnen de school een gezonde boost krijgt, leerkrachten een (hernieuwd) geloof in eigen kunnen vergaren en leren zich met meer werkplezier te verbinden aan de gezamenlijke schoolvisie vanuit hun eigen talent.

Deze vijf gouden sleutels (die tot een positieve teamcultuur en werksfeer leiden) komen aan bod:

 1. Talentontwikkeling
 2. Positieve Emoties
 3. Relaties
 4. Mindset
 5. Zingeving

In de tweede plaats richt ik me op de pedagogische, didactische en praktische invoering van het nieuwe lesmodel Anders Wijs, gericht op het implementeren en de schoolbrede uitvoering van brede talentontwikkeling in combinatie met de vijf uitgangspunten van Positief Onderwijs. Leerkrachten én leerlingen krijgen dan het volgende aangeboden.

 1. Leerlingen leren hun eigen talenten kennen, benoemen, en vinden mogelijkheden tot ontwikkeling van hun talenten volgens de door mij ontwikkelde TOP-training en leren de vijf gouden sleutels van Positieve Educatie kennen en kunnen deze praktisch toepassen.
 2. Leerlingen leren werken met een vijf stappenplan gericht op het herkennen, waarderen en het ontwikkelen van hun eigen talent middels een helder stappenplan-formulier en ontwikkelen deze talent-doelen op een afgesproken moment binnen het lesrooster .
 3. Leerkrachten leren leerlingen te op positieve wijze te coachen met behulp van een wetenschappelijk beproefd stappenplan gericht op het ontwikkelen van kwaliteiten en talenten.
 4. In de laatste fase krijgen leerkrachten van groep 1 tot en met 4 de tools in handen om hun TOP-training in combinatie met Positieve Educatie voor die groepen te realiseren. De leerkrachten van groep 5 tot en met 8 leren werken met de methode TOP-talent.

Schoolleiding en besturen

Schoolleiding en besturen help ik via lezingen en workshops met bewustwording en advies op het gebied van Positieve Educatie. Ik vertel over de vijf gouden sleutels van Positieve Educatie en hoe deze praktisch en structureel in te zetten zijn waardoor werkplezier bij iedere partij verhoogd zal worden en werkdrukervaring en uitval door burn-out vermindert. Na deze workshops zijn bestuurders en schoolleiders in staat anders te vergaderen, wijzer te beoordelen en op een meer inspirerende wijze leiding te geven zodanig dat de schoolorganisatie floreert!

Educatieve opleidingen, organisaties en bedrijven

Educatieve opleidingen, organisaties en bedrijven help ik op weg middels bewustmakende en rakende lezingen over kinderen en hun rijke intelligenties. Tevens geef ik advies om op positieve en educatieve wijze volgens een wetenschappelijk beproefd model rekening te houden met deze prachtige verschillen. Zowel in het aanbod, als in de instructie van de kinderen. Eventueel kan de lezing aangevuld worden met een workshop of training op maat! Kinderen krijgen door het toepassen van de vijf gouden sleutels van Positieve Educatie wetenschappelijk bewezen meer zelfvertrouwen en komen op deze manier werkelijk tot bloei. En welke educatieve organisatie wil dat nu niet?

Nieuwsgierig? Wilt u meer informatie? Neem vrijblijvend contact met mij op.

Anders Wijze groet,

Jellie de Roos.

Naam*

E-mail*

Onderwerp

Bericht