30 juni 2016

5 Tips voor een TOP-gevoel in het onderwijs: Waarom Welbevinden Wérkt! Ook om duurzaam beter te presteren…

In deze tijd waarin het prestatiedenken via Cito’s en de te grote focus op eenzijdig cognitief onderwijs op scholen de overhand lijkt te krijgen, is het […]
6 juni 2016

10 redenen om talent op scholen te activeren

 10 redenen om talent op school te activeren Onderwijsbureau Bureau Anders Wijs: door Jellie de Jong   In mijn boek ‘Juf klapt uit de school’ noem […]
18 april 2016

Ieder kind is Anders Wijs

Ieder kind leeft en leert het beste vanuit zijn of haar eigen zijn en natuurlijke intelligentie(s). Waar Gardner uitgaat van acht intelligenties, werkt Anders-Wijs met een […]