Je wilt het al zo lang Anders en Wijzer op school, Scholing reikt toch veel verder dan de resultaatgerichtheid op taal en rekenen? Hoe kun je -op elk niveau- hét verschil maken in Onderwijsland?

Over Jellie de Jong

Ik, Jellie de Jong, ben ervaren leerkracht (met 22 jaar onderwijservaring), schoolleider en gecertificeerd trainer.
Tegenwoordig vooral werkzaam als auteur -mijn grote passie- en verschilmaker in de vorm van coach, trainer en onderwijsadviseur, met als expertise onderwijsvernieuwing maar dan Anders Wijs -mijn tweede belangrijke passie-, help jou en je team het huidige onderwijs te transformeren van niet meer ‘passend’ naar werkelijk kloppend onderwijs.

Want: Het kan écht Anders Wijs.

Als klein meisje was ik al Anders Wijs. Op zoek naar het grote waarom en de drijfveren van mensen. Als leerkracht zette die trend zich voort; daar zag ik dat er zoveel verschillen waren tussen leerlingen en dat er veel kinderen -maar ook leerkrachten- vastliepen in het huidige onderwijssysteem om verschillende redenen. Vooral omdat ze ‘Anders’ waren dan de heersende norm. Tot ik dit ontdekte: we zijn in zekere zin allemaal Anders Wijs. Met dit verschil: het ene talent wordt meer erkend, gewaardeerd en ontwikkeld dan het andere. Dit zien we terug in de focus van rapporten en in een verarmd curriculum. Steeds vaker stond de té grote focus op taal en rekenen en de afrekencultuur in het onderwijs me tegen. Ik miste het hart voor alle kinderen met iedere intelligentie én ik miste een gezonde, hartelijke onderwijscultuur. Ik knapte daarop af en een dappere stap volgde. Ik verliet op 1 oktober 2015 na 22 dienstjaren het reguliere onderwijs. Maar de passie voor écht goed onderwijs verliet mij maar niet. Sterker nog: ik besloot hét verschil te willen maken. En al snel ontdekte ik gelukkig: dat ik niet de enige was!

Wat volgde was een Persoonlijke queeste.

Met als belangrijke leidende vraag:

Het moest toch mogelijk zijn om álle kinderen het juiste onderwijs te geven binnen het reguliere onderwijs?

Ik ging op zoek naar antwoorden, ik vond ze in gesprekken met leerlingen, leerkrachten, schoolleiders en bestuurders en tenslotte Arnold Jonk, hoofd van de Onderwijsinspectie van het primair onderwijs. Er vormde zich een duidelijk beeld van de pijn en de bittere noodzaak tot verandering.

Ik verdiepte me in de nieuwste wetenschappen en ontdekte dat zelfs oude kennis nog springlevend was. Ik las inspirerende boeken, een negentigtal onderzoeken, sprak met experts op verschillende gebieden binnen en buiten het onderwijs. En ik verbond alle kennis, verhalen -ook de mijne- uit de praktijk en de vurige verlangens tot verandering met elkaar:

De onderste steen kwam boven

Ik kwam tot een onthutsende kijk op de huidige staat van scholing én de kwalijke gevolgen hiervan.

Maar ik ontdekte ook: we kunnen stenen duurzaam verleggen, zodat de reguliere onderwijsrivier nooit meer hetzelfde hoeft te stromen.

Een nieuwe visie op onderwijs ontstond

Ik vond zeer belangrijke gouden sleutels die leiden tot een hele andere kijk op onderwijs en de kinderen daarin, sleutels die helpen onderwijs in de basis aan te pakken en te verrijken op eenvoudige, praktische wijze. Met als gevolg: gelukkige leerkrachten en gelukkige leerlingen in een schoolorganisatie die floreert.

boek-anders-wijsAl die kennis, ervaringen deel ik met je:

  • Door verschillende diensten op maat te leveren op elk niveau in het onderwijs.

Van ‘passend’ naar kloppend onderwijs.

Op inspirerende wijze neem ik iedere onderwijs-betrokkene mee in de reis van zogenaamd ‘passend’ onderwijs naar werkelijk kloppend onderwijs. Mijn natuurlijke kracht zit in het bewust maken en de essentie raken. En vervolgens het talent van een ieder naar boven te halen om samen het verschil te maken. Ik werk als ervaren leerkracht bottom-up in plaats van top-down, daarin lever ik het ultieme verschil met andere onderwijsdiensten. Ik weet -als zeer ervaren leerkracht en schoolleider- dat het niet meer werkt om nog een verandering top-down door te voeren, neem de onderwijzer mee in elke verandering. Pas dan werk je met leer-kracht. En vanuit natuurlijke inspiratie.

Ook werk ik vanuit het hart. Hart voor kinderen en hart voor duurzame onderwijsvernieuwing. Werkelijke verandering komt immers van binnenuit. En een ware onderwijsrevolutie begint bij Anders durven kijken naar ieder kind én weten wat elke leerling beweegt vanuit zijn unieke intelligentie en talent. Ieder kind is immers Anders Wijs. Van daaruit kun je werkelijk kloppend onderwijs geven. Zo wordt het onderwijs Anders Wijs.

  •  Leerlingen coach ik door ze te laten herinneren Anders Wijs te mogen zijn, in hun kracht te staan en ze te helpen Anders -op eigen wijze, passend bij hun intelligentie- te mogen leren.
  • Ouders begeleid ik om ze te helpen naar de kwaliteiten van kinderen te laten kijken en ze te laten zien hoe ze deze kunnen versterken, ik bied ze hulp in de communicatie naar school om deze lijn positief door te trekken.
  • Leerkrachten met individuele coaching te helpen weer in hun eigen leer-kracht te komen in het onderwijs en zich vanuit hun eigen kwaliteiten te verbinden met de school
  • Schoolteams te helpen middels de TOP! training, allereerst richt ik me daarbij op de talenten en kwaliteiten in het team én de sleutels van positieve educatie. In de tweede plaats richt ik me op de praktische invoering van het nieuwe TOP! (TOP! staat voor Talenten Ontwikkelings Programma) programma gericht op het implementeren en de schoolbrede uitvoering van brede talentontwikkeling.
  • Schoolleiding en besturen help ik met bewustwording en advies op het gebied van anders beoordelen en inspirerend leiding geven.
  • Educatieve bedrijven help ik op weg door middel van lezingen om ze bewust te maken met welke kinderen en intelligenties ze op welke wijze rekening dienen te houden om succesvol te zijn voor alle kinderen.

Doe je mee? Samen maken we het verschil.

Doe je mee? Dan lees of hoor ik graag iets van jou. Vrijblijvend sparren behoort tot de mogelijkheden.

Profielfoto 8 half staand

Voor vrijblijvend advies of vragen mail of bel me gerust.

Anders Wijze groet,

Jellie de Jong

info@anders-wijs.nl
06 30 70 77 46